١٣٩٦ آذر ٢٣ پنج شنبه
 
اخبـــــار
صبحانه گرم در رئیس سئول جنوبی
شعبه رئیس سئول جنوبی از ساعت 8 صبح، کرپ سرو می کند
آموزش
آموزش مدیریت کافی شاپ و طبخ انواع نوشيدني هاي گرم توسط رئيس

رويــــــدادها

کافی شاپ رئیس ارائه دهنده هر گونه مشاوره جهت راه اندازی کافی شاپ.
جهت اطلاعات بیشتر لطفا با تلفن 09380504012 تاس بگیرید.
Copyright © 2010-2011 Raees Coffee.
content management